HIETALAHTI
JA
POJAT OY

 

HIEMAN HISTORIAA..

Hietalahti ja Pojat Oy:n juuret juontavat 1960-luvun maanviljelyspientilalle. Lisäansioiden toivossa Kauko ja Terttu Hietalahti hankkivat traktori-kaivurin, jolla hankittiin perheelle  lisätuloja. 1970-luvulla nuoripolvi halusi tehdä mieluummin kaivuritöitä kuin viljellä maata.

1980-luvulla veljeksistä vanhimmat perustivat omat yrityksensä konealalla. Nuoremmat veljekset Erkki, Simo ja Paavo  laajensivat  Kauko-isän kanssa  yritystä betonialalle. 

Vilkas rakennustuotteiden kysyntä 1980-luvun lopulla johti betonielementtivalmistuksen voimakkaaseen kasvuun. Tästä johtuen maansiirtoalan toiminta jäi toisarvoiseksi. 

2000-luvun alussa Terttu ja Kauko luopuivat  yhtiön osakkuudesta kokonaan. Tuolloin tuli yhtiön osakkaaksi myös veljeksistä nuorin, Janne.

1990-luvulla yritys uudisti kalustoa ja toimitiloja asianmukaisiksi. Huomattavimmat investoinnit;1996 valmistunut betoniasema, 1997 valmistunut tuotantohalli, 1998 hankittu  Grove-4070 ajoneuvonosturi ja 1999 kahden uuden ajoneuvoyhdistelmän osto. 

2000-luvun alussa toimitiloja laajennettiin rakentamalla viimeistelyhalli, joka edesauttaa  elementtien viimeistelyä, jälkihoitoa ja varastointia. 

Vuonna 2002 valmistuneet toimitilat antavat hyvät puitteet suunnitella ja valmistaa metallituotteita niin yrityksen omiin kuin asiakkaiden tarpeisiin. 

Vuonna 2003 yhtiö uudisti kalustoa kahdella ajoneuvoyhdistelmällä.

Rouheaseman ja viimeistelyhallin laajennuksia aloitettiin rakentamaan vuonna 2005.

2006 yhtiö uudisti kalustoa uudella kuorma-autolla ja betonipytyllä. Tällä hetkellä elementtejä voidaan ajaa viidellä eri ajoneuvoyhdistelmällä, joilla onnistuu myös sementin, betonin, soran ja koneiden siirrot. Betonielementtien valmistusta varten hankittiin uusi elementtipöytä sekä aloitettiin esivalmistehallin ja toimiston laajennuksen rakennustyöt.

Esivalmistehalli ja toimiston laajennus otettiin käyttöön vuonna 2007. Yhtiössä rakentaminen jatkui betoniaseman täydellisellä uudistamisella ja hiekkapuhallushallin rakentamisella. Yhtiö lunasti Halsuan kunnalta metalliteollisuushallin.

Yhtiöllä on tuotanto- ja varastotilaa noin 6000 m2

Vuonna 2008 yhtiö hankki uuden Terex ajoneuvonosturin Grove-4070 tilalle.

Yrityksemme kuuluu Inspecta Oy:n valvontaan ja sille on myönnetty FI-tarkastusmerkin käyttöoikeus betonituotteiden ja kiviainestuotannon osalta.

TERVETULOA KÄYMÄÄN !

 

Etusivu Yritysesittely Tuotteet Palvelut Yhteystiedot Kuvia Palaute Sivukartta